integritetspolicy

 

Sökgalant förstår att din integritet är viktig för dig. Vi är engagerade i att skydda din personliga identitets information när du använder denna webbplats. Integritetspolicy berättar om hur vi skyddar och använder informationen som vi samlar in från dig. Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren som beskrivs i den senaste versionen av Integritetspolicy. Vissa delar av denna webbplats. ”Vi”, ”vårt” betyder Sökgalant och dess dotterbolag. ”Du”, ”din”, ”besökare” eller ”användare” betyder den individ som har åtkomst till denna webbplats.

Personlig och ej personlig information

Vår Integritetspolicy identifierar hur vi behandlar din personliga och ej personliga information.

Vad är ej personlig information och hur samlas och används den?

Ej personlig information är information som inte kan identifiera dig. Om du besöker denna webbplats för att läsa information, såsom information om en av våra tjänster, kan vi samla viss ej personlig information om dig från din webbläsare. Eftersom ej personlig information inte kan identifiera dig eller kopplas till dig på något sätt finns det inga begränsningar för hur vi kan använda eller dela ej personlig information.

Vad är personlig information och hur samlas den in?

Personlig information är information som identifierar dig som individ, såsom ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Vi kan samla in personlig information från dig på olika sätt:

   

   • När du skickar in en ansökan eller annan form.

   • När du genomför en transaktion med oss, våra samarbetspartners eller andra.

   • När vi samlar information om dig i samband med en transaktion, såsom kreditkortsinformation.

   • På vissa platser på denna webbplats har du möjlighet att skicka oss personlig information om dig själv, att välja att få särskild information, att köpa tillgång till en av våra produkter eller tjänster eller att delta i en aktivitet.

  Används cookies eller andra teknologier för att samla in personlig information?

  Ja, vi kan använda cookies och relaterade teknologier, såsom webbteknik, för att samla in information på vår webbplats. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsida-server. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies tilldelas unikt till dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig. En av huvudsyftena med cookies är att erbjuda en bekvämlighetsfunktion för att spara tid. Syftet med en cookie är att informera webbservern om att du har återvänt till en specifik sida. Till exempel, om du registrerar dig hos oss, hjälper en cookie Sökgalant att komma ihåg din specifika information vid efterföljande besök. Detta förenklar processen att registrera din personliga information, såsom faktureringsadresser, leveransadresser och så vidare. När du återvänder till samma webbplats från Sökgalant kan den information du tidigare har tillhandahållit hämtas, så att du enkelt kan använda de funktioner som du anpassat. En webbteknik är en liten grafisk bild som tillåter den part som har satt webbtekniken att övervaka och samla viss information om besökaren på webbsidan, webbaserade dokumentet eller e-postmeddelandet, såsom vilken typ av webbläsare som begär webbtekniken, IP-adressen för den dator som webbtekniken skickas till och tidpunkten då webbtekniken visades. Webbtekniker kan vara mycket små och osynliga för användaren, men i allmänhet kan vilken elektronisk bild som helst som visas som en del av en webbsida eller e-postmeddelande, inklusive innehåll i HTML, fungera som en webbteknik. Vi kan använda webbtekniker för att räkna besökare på webbsidorna på webbplatsen eller övervaka hur våra användare navigerar på webbplatsen, och vi kan inkludera webbtekniker i e-postmeddelanden för att räkna hur många skickade meddelanden faktiskt öppnades, åtgärdades eller vidarebefordrades.

  Tredjepartsleverantörer kan också använda cookies på vår webbplats. Till exempel kan vi avtala med tredje parter som kommer att använda cookies på vår webbplats för att spåra och analysera anonym användnings- och volymstatistik från våra besökare och medlemmar. Sådan information delas externt endast på en anonymiserad, aggregerad grund. Dessa tredje parter använder persistenta cookies för att hjälpa oss förbättra besökarupplevelsen, hantera vår webbplatsinnehåll och övervaka besökarnas beteende. Vi kan också anlita en tredje part för att skicka e-post till våra registrerade användare/medlemmar.

  För att mäta och förbättra effektiviteten av våra e-postkommunikationer ställer tredje part cookies. Alla uppgifter som samlas in av denna tredje part på uppdrag av Sökgalant används uteslutande av eller på uppdrag av Sökgalant och delas externt endast på en anonymiserad, aggregerad grund. Från tid till annan kan vi tillåta tredje parter att publicera annonser på vår webbplats, och dessa annonser från tredje parter kan inkludera en cookie eller webbteknik som serveras av tredje parten. Denna Integritetspolicy täcker inte användningen av information som samlats in från dig av tredjepartsannonsörer. Vi kontrollerar inte cookies i sådana tredjepartsannonser, och du bör kontrollera integritetspolicyerna för dessa annonsörer och/eller annontjänster för att lära dig om deras användning av cookies och annan teknik innan du länkar till en annons. Vi kommer inte att dela din personliga information med dessa företag, men dessa företag kan använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att leverera annonser på denna webbplats och andra webbplatser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig, och de kan dela din personliga information som du har lämnat till dem med andra.

  Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avböja cookies om du föredrar det. Om du väljer att avböja cookies kan du eventuellt inte fullt ut uppleva de interaktiva funktionerna på Sökgalants webbplatser som du besöker.

  Hur använder Sökgalant personlig information?

  Sökgalant kan behålla och använda personlig information som vi samlar in från eller om dig för att ge dig tillgång till denna webbplats eller andra produkter eller tjänster, att svara på dina förfrågningar, att fakturera dig för tjänster du har köpt och att ge pågående service och support, att kontakta dig med information som kan vara av intresse för dig, inklusive information om våra egna produkter och tjänster samt andras produkter och tjänster, eller att be om din åsikt om våra produkter eller andras produkter, för registerhållning och analytiska ändamål samt för forskning, utveckling och förbättring av program, produkter, tjänster och innehåll.

  Personlig information som samlas in online kan kombineras med information du lämnar till oss genom andra källor. Vi kan också ta bort dina personliga identifierare (ditt namn, e-postadress, personnummer, etc.). I så fall skulle du inte längre identifieras som en unik individ. När vi har avidentifierad information är det icke-personlig information och vi kan behandla den som annan icke-personlig information. Slutligen kan vi använda din personliga information för att skydda våra rättigheter eller egendom eller att skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd och att följa en lag eller förordning, domstolsorder eller annan rättslig process.

  Delar Sökgalant personlig information med andra?

  Vi kommer inte att dela din personliga information som samlats in från denna webbplats med en orelaterad tredje part utan ditt tillstånd, utom som annars föreskrivs i denna Integritetspolicy. I den ordinarie verksamheten kan vi dela viss personlig information med företag som vi anlitar för att utföra tjänster eller funktioner å våra vägnar. I alla fall där vi delar din personliga information med en tredje part i syfte att tillhandahålla en tjänst åt oss kommer vi inte att auktorisera dem att behålla, avslöja eller använda din information gentemot andra än för att tillhandahålla de tjänster vi begärde av dem.

  Vi kommer inte att sälja, byta eller publicera din personliga information, utom i samband med en företagsförsäljning, sammanslagning, upplösning eller förvärv. För vissa typer av transaktioner, utöver vår direkta insamling av information, kan våra tredjeparts tjänsteleverantörer (som kreditkortsföretag, clearinghus och banker) som kan tillhandahålla tjänster som kredit, försäkring och förvaringsservice, samla in personlig information direkt från dig för att hjälpa dig med din transaktion. Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur de använder din personliga information innan de samlar in den.

  Om du skickar en recension för en tredje part (person eller företag) med hjälp av vår Facebook Fan Review Application, under sändningsprocessen ber vi om din tillåtelse att samla in din grundläggande information (såsom namn och e-postadress) som vi sedan delar med den tredje parten för vilken du skickar recensionen. Vi kan vara rättsligt skyldiga att lämna ut din personliga information som svar på en domstolsorder, stämning, husrannsakan, lag eller förordning.

  Vi kan samarbeta med rättsmyndigheter i utredning och åtal av webbplatsbesökare som bryter mot våra regler eller engagerar sig i beteende som är skadligt för andra besökare (eller olagligt). Vi kan lämna ut din personliga information till tredje parter om vi anser att offentliggörandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller egendom, skydda någons hälsa, säkerhet eller välfärd eller följa en lag eller förordning, domstolsorder eller annan rättslig process. Som diskuterats i avsnittet om cookies och andra tekniker, från tid till annan kan vi tillåta en tredje part att visa annonser på denna webbplats.

  Om du delar information med annonsören, inklusive genom att klicka på deras annonser, reglerar denna Integritetspolicy inte annonsörens användning av din personliga information, och du bör kontrollera de integritetspolicyer som gäller för dessa annonsörer och/eller annonstjänster för att lära dig om deras användning av cookies och annan teknik innan du länkar till en annons.

  Hur används personlig information för kommunikation?

  Vi kan kontakta dig regelbundet via e-post, post eller telefon för att tillhandahålla information om program, produkter, tjänster och innehåll som kan vara av intresse för dig. Dessutom tillåter vissa funktioner på denna webbplats dig att kommunicera med oss med hjälp av ett onlineformulär. Om din kommunikation kräver ett svar från oss kan vi skicka dig ett svar via e-post. E-postsvaret eller bekräftelsen kan innehålla din personliga information. Vi kan inte garantera att våra e-postmeddelanden till dig kommer att vara säkra från obehörig avlyssning.

  Hur säkras personlig infromation?

  Vi har implementerat allmänt accepterade standarder för teknik och operativ säkerhet för att skydda personligt identifierbar information från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse. Endast auktoriserad personal och tredje parts leverantörer har tillgång till din personliga information, och dessa anställda och leverantörer är skyldiga att behandla denna information som konfidentiell. Trots dessa försiktighetsåtgärder kan vi inte garantera att obehöriga personer inte kommer att få tillgång till din personliga information.

  Länkar

  Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahåller information som vi anser vara intressant. SökGalant ansvarar inte för integritetspraxis eller innehållet på sådana webbplatser.

  Offentliga diskussioner

  Denna webbplats kan erbjuda offentliga diskussioner om olika ämnen inom företagsvärdering. Observera att all information du postar i dessa diskussioner blir offentlig, så posta inte kånslig information i offentliga diskussioner. När du offentligt avslöjar information online kan den informationen samlas in och användas av andra. Vi är inte ansvariga för några åtgärder eller policys från tredje parter som samlar in information som användare avslöjar i sådana forum på webbplatsen. SökGalant ställer sig varken bakom eller emot något som postas på diskussionsforumet. Kom också ihåg att du måste följa våra andra publicerade regler om inlägg i våra offentliga forum.

  Hur kan en användare få tillgång till, ändra och/eller ta bort personlig informat

  Du kan få tillgång till, rätta, uppdatera och/eller ta bort all personligt identifierbar information som du skickar till webbplatsen. Du kan också avregistrera dig från e-postlistor eller eventuella registreringar på webbplatsen. För att göra det, följ instruktionerna på sidan på webbplatsen där du har lämnat sådan information eller registrerat dig eller kontakta oss på [email protected].

  Barnens integritet

  Sökgalant kommer inte avsiktligt att samla in någon personlig information (såsom ett barns namn eller e-postadress) från barn under 13 år. Om du tror att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss.

  Ändringar

  Sökgalant förbehåller sig rätten att ändra detta uttalande när som helst. Alla ändringar i denna Integritetspolicy kommer att listas i detta avsnitt, och om sådana ändringar är väsentliga kommer en notis att inkluderas på webbplatsens startsida under en viss tid. Om du har några frågor om integritet på några webbplatser som drivs av Sökgalant eller om vår webbplatspraxis, vänligen kontakta oss på: [email protected].”